Egészségügy, foglalkozás-egészségügy, háziorvosi tevékenység

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi az alábbi feladatokat:

  • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat
  • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását
  • a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát
  • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
  • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást
  • foglalkozással kapcsolatos egészségkárosító kockázatok, veszélynek kitett személyek felkutatását
  • foglalkozási megbetegedések felismerését, megelőzését, kezelését, rehabilitációját (pl. rendszeres hallás és vibrációs vizsgálatokat a veszélyeztetett dolgozóknál)
  • foglalkozással összefüggő megbetegedések felkutatását, megelőzését
  • időszakos üzem-egészségügyi szemlék, melynek során rögzítésre kerülnének egészségkárosító források .
  • Az alap feladatunk mellett területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatást  biztosítunk a hozzánk bizalommal forduló magánszemélyeknek (cca. 1000 fő)

Rendelő

Cím: Mansfeld Péter u 1-3.  II. emelet  213-14.
Telefon: +3617000002
Dr. Szakály Zita, orvosigazgató
Rendelési idő: Hétfő, Csütörtök: 13-17, Kedd, Szerda, Péntek: 9-13