Minőségpolitika

2005 évben társaságunk megkezdte a környezetirányítási rendszer bevezetésére való felkészülést. Itt mutatjuk be a kibövített Minőség- és Környezeti Politikánkat.

1.1. VEZETŐI KÖTELEZETTSÉGI NYILATKOZAT

Ezen Minőség- és Környezetirányítási Kézikönyvben leírt Integrált Irányítási Rendszer az EURÓ FER Gépgyártó és Szolgáltató Kft. alábbi tevékenységére vonatkozik.

 

1. Egészségügyi szolgáltatás:
foglalkozás egészségügyi-, és területi kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás.

Az Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer az MSZ EN ISO 9001:2001, valamint az MSZ EN ISO 14001: 2005 követelményeinek megfelelően lett kidolgozva.

A Kézikönyv mindenkori hatályos fejezetei leírják az alkalmazott Minőség- és Környezetirányítási Rendszert, amelynek betartása minden munkatárs számára kötelező érvényű.

A Társaság tagjai felelősséget viselnek a minőség- és környezeti politika megvalósításáért, a célkitűzések teljesítéséért, a minőséget valamint a környezetet befolyásoló tevékenységek előírásszerű végrehajtásáért.

Minden munkatársnak joga és kötelessége, hogy a gyártás és szolgáltatás bármely fázisában tapasztalt, a minőséget valamint a környezetet károsan befolyásoló jelenséget észlelve azt jelezze, illetve hatáskörének megfelelően megszüntesse.

A Minőség- és Környezetirányítási Kézikönyvben rögzített irányítási elemek megvalósítását illetően a Társaság ügyvezetője a mai naptól gyakorolja irányítói, végrehajtói és felügyeleti kötelezettségét.

Budapest, 2005. augusztus 31.

1.2. MINŐSÉG-ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA

Az EURÓ FER Gépgyártó és Szolgáltató Kft. célja, hogy kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtson, annak érdekében, hogy a gépi forgácsolási-, és az egészségügyi szolgáltatásainkat igénybe vevők minél teljesebb megelégedettségét elérje, miközben mind szolgáltatásaink alakításával, mint pedig dolgozóink és alvállalkozóink motiválásával arra törekszünk, hogy környezetünket megvédjük a káros hatásoktól.

A minőség-és környezetirányítási rendszer bevezetésével a vezetőség elkötelezi magát a következő minőség- és környezetpolitikai célok megvalósítására:

  1. Az EURÓ FER Kft. által gyártott összes termék és szolgáltatás folyamatosan feleljen meg a vevők elvárásainak és a vele szemben támasztott követelményeknek, valamint tevékenységünk hosszú távon biztosítsa partnereink és a környezeti teljesítésünkben érdekeltek megelégedettségét.
  2. A Kft. ügyvezetése elkötelezi magát a környezettudatos irányítás mellett, a jogszabályi előírások és egyéb követelmények betartására, a környezetszennyezés megelőzésére, a folyamatos javításra, továbbá biztosítja a tevékenységével, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos környezeti célok és előirányzatok megfogalmazását, felülvizsgálatát valamint a hozzáférést a nyilvánosság számára.
  3. A minőségi és környezetvédelmi eltérések felismerésében és felszámolásában az összes dolgozó és alvállalkozó együttműködik. Az eltérések javítása mellett az okokat elemezve intézkedéseket hozunk azok helyesbítésére és megelőzésére
  4. Gépgyártási termékeink, valamint foglalkozás egészségügyi-, és háziorvosi szolgáltatásaink minőségének-, valamint környezeti teljesítésünk emelése érdekében biztosítjuk a megfelelően képzett munkavállalókat, a folyamatos továbbképzést, a munkavégzéshez szükséges eszközöket, technológiát és egyéb erőforrásokat.
  5. Integrált irányítási rendszerünk kiterjed a beszállítók és alvállalkozók vizsgálatára és minősítésére is, a velük kialakított jó együttműködéssel elősegítjük forgácsolt alkatrészeink és egészségügyi szolgáltatásaink megbízható egyenletes minőségét.
  6. A fenntartható fejlődés elérése érdekében marketing munkánkkal megalapozzuk termékeink és szolgáltatásaink folyamatos továbbfejlesztését, és biztosítjuk az ennek megfelelő magas szintű műszaki tervezést.

Budapest, 2015. január 1.